Våra mobila Infopoints finns ute dagligen kl 10-16 och finns ute på två platser i centrum.

Our mobile Info Points are open daily from 10 am to 4 pm and will be located at two places in city.


Mobil InfoPoint1
Mobil InfoPoint2Ovan länkar är aktiverade endast under öppettiderna. Klicka på länkarna för att se var vi finns med vår mobila InfoPoint. För att återgå till denna länksida välj bakåtpilen i din webbläsare när du befinner dig i kartläge.

The links above are activated only when our mobile visitor service is open.Click on them to see the current location. To return to this link åpage, go back in your browser when you are in the map view.